20 JUNI 2022

Rijnstate vijf jaar kernpartner van Alliantie Voeding in de Zorg

Vandaag, vijf jaar geleden, werd Rijnstate onze kernpartner. Samen met Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we in die tijd veel toonaangevend onderzoek gedaan naar de rol van voeding en leefstijl bij preventie en voor, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis. Ook implementeren we die kennis in de patiëntenzorg.

Rijnstate vijf jaar kernpartner van Alliantie Voeding in de Zorg

Rijnstate is vijf jaar kernpartner van Alliantie Voeding in de Zorg

Zo werken we met de maag-, darm- en leverafdeling en Peter Wahab aan een beter voedingsadvies op maat via Eetscore en hebben we onze onderzoekslijn Obesitas uitgebouwd in samenwerking met Eric Hazebroek en Vitalys.

En er gebeurt nog veel meer! Nieuwsgierig? Lees het artikel in Rijnstate Research & Innovatie Magazine:

Alliantie Voeding in de Zorg helpt bij leefstijlonderzoek in Rijnstate

Met de expertise van Wageningen University & Research doen we toonaangevend onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl bij preventie en voor, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis. Ook werken we aan toepassingen in de patiëntenzorg. Welke onderzoeken lopen er in Rijnstate, wie zijn de partners en wat kan Alliantie Voeding in de Zorg betekenen voor jouw werk?

Aandacht voor leefstijl levert gezondheidswinst op, en er is steeds meer bekend over hoe goede voeding het ziektebeloop gunstig beïnvloedt. Het draagt bij aan herstel en een betere kwaliteit van leven en verbetert behandeluitkomsten. Alliantie Voeding in de Zorg zet zich voor deze doelen in, middels onderzoek, toepassing en samenwerking. Rijnstate levert daar een stevige bijdrage in door actieve participatie in onderzoek, het verbinden aan de preventiestrategie van Rijnstate en de verschuiving naar een gezonder voedingsaanbod.

Samenwerking medisch domein en voedingswetenschap

Alliantie Voeding in de Zorg verbindt al vijftien jaar het medische domein met de voedingswetenschap en stimuleert zo gezamenlijke projecten. Rijnstate werkt samen met de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research (WUR) en met Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), waardoor onderzoek direct toepasbaar is naar patiëntgericht voedings- en leefstijladvies. ‘Door de toetreding van Rijnstate als kernpartner helpen we elkaar vooruit en versterken we ons als expertisecentrum,’ licht directeur van Alliantie Voeding in de Zorg Menrike Menkveld toe. ‘Zo zijn we gegroeid op het gebied van onze zes onderzoeksthema’s. Anderzijds bieden we Rijnstate een groot netwerk via andere, mogelijkheden voor toepassing van innovaties, kennis en onze communicatiekracht.’

Netwerk

‘We hebben een sterk ontwikkeld netwerk, bestaande uit regionale en landelijke partners, met overheden, bedrijven en zorgorganisaties,’ vertelt Menrike. ‘Door dat grote netwerk kunnen we makkelijk partners aan elkaar verbinden voor samenwerking, kennisdeling en financiering.’ Zo verbinden we via WUR zorgprofessionals aan onderzoekers en studenten. En we brengen onderzoek en praktijk samen door het organiseren van uitwisseling van kennis en ervaring, bijvoorbeeld via Ronde Tafels, waarbij we lopende onderzoeken bespreken, nieuwe onderzoeksvragen verkennen en ervaring ophalen uit de praktijk. We zijn gesprekspartner van het ministerie van VWS en we nemen deel aan het Nationaal Preventie Akkoord. Zo voeren we met steun van VWS ons project Goede Zorg Proef Je uit, om de ambities van het Preventie Akkoord te realiseren. Ook Rijnstate zet zich hiervoor in door als één van de voorhoedeziekenhuizen in Nederland zich te committeren aan het bereiken van een gezond voedingsaanbod voor medewerkers, bezoekers en patiënten. Tevens zijn we als Alliantie aangehaakt bij de Community of Care, waarmee we bouwen aan meer transmurale voedingszorg en preventie door het medische en sociale domein te verbinden.

Obesitasonderzoek

Alliantie Voeding in de Zorg kan bestaande expertise vergroten en lopend onderzoek aanjagen. Een goed voorbeeld waarin door samenwerking kennis en deskundigheid wordt vergroot is dat door de expertise van Rijnstate en Vitalys rondom obesitasbehandeling onze onderzoekslijn Obesitas is uitgebouwd. Bariatrisch chirurg Eric Hazebroek is als buitengewoon hoogleraar benoemd aan WUR. Dit najaar promoveert zijn eerste voedingsonderzoeker op de voedingsstatus na bariatrie. Naast de promovendi zijn er veel studenten van WUR die bij Vitalys een wetenschappelijke stage uitvoeren of een scriptie schrijven. Menrike: ‘En ook projecten met studenten kunnen bijdragen aan meer aandacht voor voeding.. Zo zijn er nieuwe inzichten uit een bachelorthesis meegenomen in de update van het position paper Vitaminesuppletie bij bariatrie.’ Alliantie Voeding in de Zorg werkt in opdracht van het ministerie van VWS ook aan het inbedden van overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen. Door samenwerking met Eric maken we inzichten toegankelijk via kennisclips en delen dit met geneeskunde en verpleegkunde-opleidingen.

Aantonen in de praktijk

Uiteindelijk is het gezamenlijke doel dat wetenschappelijke kennis landt bij de patiënt en zo bijdraagt aan gezondheidswinst. Onder de paraplu van Alliantie Voeding in de Zorg onderzoeken we met artsen van ZGV en Rijnstate, hoogleraren van WUR en paramedici de effecten van voeding in de praktijk. Op het gebied van darmaandoeningen, hart- en vaatziekten en geriatrie lopen er grote onderzoeken met Rijnstate. Zo is MDL-arts en bestuurslid Peter Wahab (MDL arts Rijnstate) actief in het onderzoek naar het voedingspatroon van IBD-patiënten en het effect van voedingsadvies met behulp van de voedingsvragenlijst Eetscore. Peter: ‘De eerste bevindingen zijn positief, de zelfmanagementtool en de aandacht van de behandelaar voor voeding dragen bij aan een eetpatroon dat meer aansluit op de richtlijn goede voeding. We werken nu aan opschaling, inbedding in de zorg en willen patiënten lange tijd gaan volgen.’ Internist Marcel Hovens onderzoekt binnen de Voed je Beter-studie het effect van de Richtlijnen Goede Voeding bij mensen die onder behandeling zijn voor hart- en vaatziekten. Deze interventiestudie moet uiteindelijk leiden tot betere voedingsadviezen in de zorgpraktijk. Binnen de geriatrie is klinisch geriater dr. Hugo Wijnen medebegeleider van de LIFF-studie, een onderzoek naar de invloed van voeding op herstel na een acute heupfractuur. Ook wordt met de afdelingen fysiotherapie en diëtetiek gezamenlijk onderzoek gedaan. Een voorbeeld is de evaluatie van het prehabilitatieprogramma in Rijnstate voor mensen die een behandeling voor dikkedarmkanker hebben ondergaan.

Ondersteuning

In diverse onderzoeksfases kan Alliantie Voeding in de zorg ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het verbinden, vinden van financiering en communiceren. Zo kunnen we bekendheid genereren voor onderzoek of innovatie via onze communicatiekanalen en ons netwerk. ‘We hebben een groot bereik, er is veel interesse naar voedingsonderzoek bij patiëntgroepen en via berichten kunnen we ondersteunen bij werving van deelnemers en uitdragen van resultaten,’ tipt Menrike. Ze benadrukt dat het niet altijd om groot onderzoek hoeft te gaan. ‘Als je een verkennende onderzoeksvraag hebt, bijvoorbeeld wanneer je wilt weten wat de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur over een bepaald thema is, dan is dat vaak mogelijk voor een bachelorscriptie.’ Via het Wetenschapsbureau in Rijnstate brengen we vraag en aanbod samen en ondersteunen we bij alle fasen van onderzoek. Menrike concludeert: ‘Er zijn veel kansen en mogelijkheden en de inbreng van medisch specialistische en verpleegkundige kennis is van groot belang. Laten we die kansen samen onderzoeken en benutten.’

Vragen? Mail ze naar wetenschapsbureau@rijnstate.nl

Bron: Rijnstate Research & Innovatie Magazine, juni 2022


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.