04 JUNI 2019

Eetscore slaat brug tussen patiënt, diëtist en andere zorgprofessionals

Eetscore heeft de potentie om de transmurale voedingszorg te verbeteren. Dat blijkt uit de evaluatie van Eetscore bij huisartsen én in een polikliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eetscore verbindt patiënt, diëtist en andere zorgprofessionals door voeding bespreekbaar te maken in de zorgpraktijk. Dit ZonMw project, in opdracht van Zorginstituut Nederland, evalueerde de toepassing van Eetscore in de 1e en 2e lijnszorg. Het project heeft bewustwording en draagvlak opgeleverd bij patiënten en bij zorgprofessionals.

Eetscore slaat brug tussen patiënt, diëtist en andere zorgprofessionals

Met goede voeding is gezondheidswinst te behalen, juist ook bij chronische ziekte. Toch krijgt voedingsadvies nog steeds te weinig aandacht in de zorg. Eetscore brengt in kaart in hoeverre iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Op basis daarvan ontvangt de patiënt adviezen voor een gezonder eetpatroon. Eetscore is ontwikkeld en geëvalueerd door de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research. Dit ZonMw project, in opdracht van Zorginstituut Nederland, evalueerde de toepassing van Eetscore in de 1e en 2e lijnszorg.

Bewustwording en draagvlak

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is Eetscore poliklinisch geëvalueerd bij patiënten met hypertensie, en bij patiënten die het hartrevalidatieprogramma volgen. Eetscore blijkt een brug tussen patiënt en arts, zonder op de stoel van de diëtist te gaan zitten. ‘Met de Eetscore kan ik snel en gestructureerd aandacht geven aan voeding in de spreekkamer’, aldus internist-vasculair geneeskundige Remy Bemelmans in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met Eetscore kun je de voedingskwaliteit van patiënten monitoren. Zo helpt Eetscore om een doorverwijzing naar een diëtist op het juiste moment in te zetten. Uit de evaluatie onder diëtisten blijkt dat ook voor hen de Eetscore een goede start is voor de voedingsanamnese. De Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) wordt dan ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de Eetscore.

Kleine stapjes

De Eetscore is goed inzetbaar als zelfmanagement-tool bij overgewicht, obesitas en bij leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In huisartsenpraktijk Bennekomzorg is de Eetscore geëvalueerd bij patiënten met diabetes mellitus type 2. De praktijkondersteuner besprak de resultaten van de Eetscore met de patiënt én maakte samen met de patiënt een plan. De mogelijkheid van Eetscore om in kleine stapjes te werken werd als prettig ervaren. Eerst worden 1 of 2 componenten afgesproken om te verbeteren, bv de groente-inname. Als een patiënt er aan toe is, wordt een volgende component ingezet.

Zelfmanagement

De Eetscore stimuleert zelfmanagement bij de patiënt. De meeste patiënten vinden de digitale vragenlijst makkelijk in te vullen. 90% van de patiënten gaf aan de resultaten en het advies, dat direct na het invullen getoond wordt, ook te bekijken. Daarvan geeft 64% aan ook te weten wat ze kunnen doen om gezond(er) te gaan eten;  27% geeft aan dit ‘een beetje’ te weten. Ongeveeer de helft van de patiënten geeft aan de Eetscore resultaten graag met iemand te bespreken, waarbij de (huis)arts en praktijkondersteuner het vaakst worden genoemd. De Eetscore opent de weg naar een gesprek over voeding in de spreekkamer.

Toekomst

‘Op basis van de positieve resultaten willen we Eetscore doorontwikkelen. Én nagaan hoe Eetscore kan worden ingebed in bestaande zorg(paden), zoals bijvoorbeeld de Zorgmodule Voeding’, aldus projectleider Anne Slotegraaf. ‘Zo kan de Eetscore ook bij andere aandoeningen, op andere poliklinieken en in andere ziekenhuizen worden ingezet. We willen de voedingsadviezen graag nog meer op maat maken. Bijvoorbeeld door voor bepaalde ziektebeelden specifieke vragen toe te voegen. Maar denk ook aan het meer toegankelijk maken van de adviezen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. In de optimalisatie van Eetscore werken we nauw samen met de NVD, het Voedingscentrum en diëtisten uit het werkveld.’
‘In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken we aan de inbedding van de Eetscore in eHealth.’ vervolgt Anne. Daarmee wordt alle informatie op één plek samengebracht, zowel voor arts als patiënt. Via pilots zal de inbedding van Eetscore in eHealth worden geëvalueerd.

Contact: Anne Slotegraaf, projectleider


Meer lezen:

RT @rieneketerink: Zo'n week: van Teams meeting naar Teams meeting. Tussendoor een Metc aanvraag indienen @NutriProfiel. En dan eindigen me…
RT @ZorgProefJe: Nog wat leesvoer nodig voor ‘t weekend? Onze #GoedeZorgProefJe nieuwsbrief staat nu online! ✉️👓https://t.co/bysqtdRS23
Vandaag verzorgen we een scholing 'overgewicht, obesitas en diabetes' aan zijinstromers verpleegkunde die hun oplei… https://t.co/oIZjinyZbK

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.