Cardiometabole ziekten

Voeding en leefstijl bij hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie en chronische nierschade

In Nederland lijden circa 1,6 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. Voeding en leefstijl spelen een belangrijke rol bij de preventie van hart- en vaatziekten én tijdens de ziekte. Met het project Voed je Beter werken we aan het verbeteren van de voedingszorg voor mensen met hart- en vaatziekten door onderzoek, en door toepassing van kennis in de zorg en in het onderwijs aan zorgprofessionals.

Interventie studie

  • Voed je Beter – Hart- en vaatziekten studie – Promovendus Ilse Evers (Alliantie Voeding/WUR) onderzoekt of het je meer houden aan de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad bijdraagt aan de gezondheidswinst bij patiënten met hart- en vaatziekten. Ze werkt samen met internisten en cardiologen van Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Diëtisten uit de eerste lijn stellen samen met de patiënt kleine veranderingen op die haalbaar en vol te houden zijn (small-change-approach). Naast uitkomstmaten zoals het 10-jaars risico op het terugkeren van een vasculair event, bloeddruk en cholesterol, worden de kwaliteit van leven en het effect op andere leefstijlfactoren onderzocht. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en door Regio Deal Foodvalley. Meer lezen >>>>


Implementatie studie

  • Voed je Beter- Praktijkonderzoek: inzet van de Eetscore op de polikliniek cardiologie – Onderzoeksdiëtist Tessa de Smit verbetert met deze studie het voedingsadvies voor patiënten op de polikliniek Cardiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met de innovatieve tool Eetscore (Slotegraaf A, Poster Evaluation ICDAM 2021Poster Implementation ICDAM 2021wordt de kwaliteit van het voedingspatroon gemonitord en ontvangt de patiënt gepersonaliseerde tips om gezonder te eten. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Foodvalley. Als onderdeel van deze studie inventariseert Tessa de voedingszorgbehoefte van de patiënten. 


Kwalitatieve studie

  • Voed je Beter- Zorgpad Cardiovasculair Risk Management (CVRM) studie - Promovendus Ilse Evers (WUR) maakt in samenwerking met de Coalitie Preventie in Regio Foodvalley inzichtelijk hoe het huidige leefstijlgesprek in de 1e- en 2e-lijnszorg aan hart-en vaatpatiënten ervaren wordt. Via focusgroepen en interviews wordt het contact tussen patiënten en professionals onderzocht. Ook evalueert ze de onderlinge samenwerking op het gebied van leefstijl tussen zorgverleners. In het project werken we samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Christelijke Hogeschool Ede en WUR-Strategic Communication. Bekijk hier alvast de poster over het leefstijlgesprek, waarin bevorderende en belemmerende factoren en tips uit de praktijk worden gepresenteerd. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. 


Observationele studies

  • Alpha Omega cohort - Promovendus Esther Cruijsen (WUR) doet observationeel onderzoek. Een goed voedingspatroon speelt een rol bij het voorkomen van terugkerende ziekte bij hartpatiënten blijkt uit haar onderzoek (Publicatie aardappels in Frontiers in Nutrition 2022; Publicatie alcohol in Am. J of Clinical Nutrition 2021; Publicatie zuivel in Am. J. of Clinical Nutrition, 2021). Esther gebruikte data uit het Alpha Omega cohort van WUR, dat o.l.v. prof. dr. Marianne Geleijnse is opgezet. In dit cohort zijn 4800 hartinfarct patiënten in eerste instantie geïncludeerd in een drie jarige interventiestudie naar omega-3 supplementen. Sinds de afronding van de interventie in 2009 worden de data aangevuld met gegevens over sterfte. Binnen dit Alpha Omega cohort wordt ook de rol van risicofactoren (o.a. voeding, leefstijl) onderzocht op diabetes, nierfunctie, leverfunctie en sterfte. Lees hier de recente publicatie over magnesium inname en het sterfterisico na een hartinfarct (Evers, Front. Cardiovasc. Med 2022) . Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Foodvalley.
  • UCC-SMART & Alpha Omega cohort samenvoegen – UMC Utrecht (UMCU) en WUR bundelen hun krachten in de Regio Deal Foodvalley en versterken zo het observationele onderzoek. O.l.v. Prof. Marianne Geleijnse (WUR) en Prof. dr Frank Visseren (UMCU) worden de cohorten Alpha Omega (van WUR) en UCC-SMART (van UMCU) gekoppeld. Daarmee worden leefstijl-, sterfte- en ziektedata van ruim 19.000 patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten en diabetes samengebracht, zodat nieuwe onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Inmiddels werken promovendi Esther Cruijsen (WUR), Nadia Bonekamp (UMCU) en Lukas Hoes (UMCU) met deze gecombineerde dataset. Nadia beoogt zowel patiënten als zorgverleners meer inzicht te geven over een gezonde leefstijl bij hart- en vaatziekten en diabetes. Ze doet dit door de kennis op dit thema te vergroten én door een vertaalslag van kennis naar de dagelijkse zorgpraktijk te maken (Bonekamp, BMJ Journals Heart 2022) Meer lezen>>>>

Contactpersoon

Gerda Pot, programma-coördinator Alliantie Voeding in de Zorg

Neem contact op

Team

Oa: hoogleraar Marianne Geleijnse (WUR), internist-vasculair geneeskundige Remy Bemelmans (ZGV), internist-vasculair geneeskundige Marcel Hovens (Rijnstate), internist Rik Heijligenberg (ZGV), hoogleraar Frank Visseren (UMCU), projectmedewerker Anne Slotegraaf (AVZ), assistent professor Bob Mulder (WUR), promovendus Ilse Evers (WUR), promovendus Esther Cruijsen (WUR), diëtist Tessa de Smit (ZGV), cardioloog Tom van Loenhout (ZGV/Rijnstate en voorzitter (AVZ), promovendus Nadia Bonekamp (UMCU), promovendus Lukas Hoes (UCMU), projectmedewerker Bo Saals (AVZ), post-doc onderzoeker Lotte Koopal (UMCU), Renate Winkels, assistant professor (WUR en bestuurslid AVZ)

Subsidie

Ministerie VWS, Regio Deal Foodvalley, Coalitie Preventie Foodvalley, Zorginstituut NL , ZonMW


Partners


#GezondeEetomgeving | De gezonde keuze de makkelijke keuze maken, dat zou toch logisch moeten zijn. Daarom is onze… https://t.co/StHRgm0JQ8
#kennisdelen, #obesitas | Wat is de beste behandeling van obesitas? Hoe word je gezond zwanger na een maagverkleini… https://t.co/RByGyoow6y
#onderwijs | Leren van elkaars discipline & kennis opdoen over voeding bij ziekte - dat is het doel van een nieuwe… https://t.co/ctBxQuSd0X

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.