12 JULI 2019

Expertisecentrum Voeding in de Zorg

De Alliantie Voeding in de Zorg ontwikkelt zich steeds verder als hét expertisecentrum op voeding in de zorg. In 2019 zijn twee nieuwe bestuurders toegetreden tot het Alliantiebestuur. Vol energie geven zij mede vorm aan de nieuwe ontwikkelingen, inclusief diverse grote en landelijke projecten.

Expertisecentrum Voeding in de Zorg

Bestuur en directeur Alliantie Voeding in de Zorg. V.l.n.r.: Flip Kruyt, chirurg (ZGV); Mirjam van 't Veld, voorzitter Raad van Bestuur (ZGV); Alliantie voorzitter Tom van Loenhout, cardioloog (ZGV/Rijnstate); Ellen Kampman, hoogleraar (WUR); Renger Witkamp, hoogleraar (WUR), Menrike Menkveld, directeur AVZ; Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur (Rijnstate). Peter Wahab, MDL arts (Rijnstate) ontbreekt op deze foto.

In 2019 traden Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei en Peter Wahab, MDL arts in Rijnstate toe tot het bestuur van de Alliantie Voeding in de Zorg. “In 2007 was Ziekenhuis Gelderse Vallei medeoprichter van de Alliantie Voeding in de Zorg. Ik ben trots op wat er nu staat. Als Voedingsziekenhuis willen we koploper blijven. Daartoe zetten we nog sterker in op verbinden, óók internationaal,” aldus van ’t Veld. In 2017 trad Rijnstate toe tot de Alliantie. De toetreding van Peter Wahab, met zijn wetenschappelijke staat van dienst, zorgt voor verdere versterking van het voedingsonderzoek in de zorgpraktijk. “De Alliantie Voeding is een prachtig initiatief dat reeds aansprekende projecten heeft opgeleverd. Ik ben vereerd hiervan deel te mogen uitmaken en zie uit naar een stimulerende samenwerking,” aldus Wahab.

Partner in Nationaal Preventieakkoord

Eind vorig jaar ondertekende de Alliantie Voeding het Nationaal Preventieakkoord van het ministerie VWS. Vanuit de thematafel overgewicht zet de Alliantie Voeding zich in voor een gezond voedingsaanbod in Nederlandse ziekenhuizen, zowel voor patiënten, bezoekers als personeel. Ervaringen van hét Voedingsziekenhuis worden gedeeld, in nauwe samenwerking met de NVZ. Daarnaast zetten we, samen met zorgpartijen, in op specifieke voedingsbehoeften bij chronische ziekten en voor de preventie en aanpak van overgewicht.  Meer lezen >>>>

Voeding in zorgopleidingen

In opdracht van het ministerie VWS is de Alliantie Voeding, samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Hogeschool Utrecht (HU) én een groot partnernetwerk gestart met het project “Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen”. Het project gaat de rol van voeding, bewegen en ontspanning in de behandeling van obesitas aan bod brengen in zorgopleidingen. Daarbij wordt ook achterliggende problematiek bij obesitas meegenomen. De focus ligt op het curriculum van medische opleidingen en opleiding tot verpleegkundige (HBO en MBO). Meer lezen >>>>

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

De Alliantie Voeding bracht haar ervaringen in voor het recente advies over ‘zorgverplaatsing naar de paramedische sector’ dat minister Bruins naar de Tweede Kamer stuurde. Het ziekenhuis is een belangrijke plek om problemen met voeding te signaleren én veranderingen in gang te zetten, door voeding en bewegen bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Het integreren van voeding en bewegen in de eerste- en tweedelijnszorg vraagt om goede samenwerking met de paramedische sector. Meer lezen >>>>

Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley zet in op versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. In het programma ‘Voeding en Gezondheid: van prille start tot oude dag’ brengt de Alliantie Voeding kennis en ervaring in, voor gezondheidswinst én voor een betere kwaliteit van leven. Naar verwachting starten de projecten in het najaar van 2019. Meer lezen >>>> Nieuwsbrieven van Regio Deal Foodvalley en interview met Menrike Menkveld, directeur Alliantie Voeding in de Zorg.

Gezondheidswinst

Kernpartners in de Alliantie Voeding in de Zorg zijn Wageningen University & Research (WUR), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en Rijnstate (RIJN). Gezondheidswinst staat centraal in de projecten. Research- & innovatieprojecten worden opgezet binnen de onderzoeksthema’s: oncologie, hart- en vaatziekten, geriatrie en ouderen, darmaandoeningen en obesitas (zie kader 1). Altijd met aandacht voor voeding, maar vanzelfsprekend ook vaak voor bewegen, slaap en andere leefstijlfactoren. Vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg zijn inmiddels diverse Spin-outs ontstaan, waarin kennis wordt ontwikkeld en toegepast (zie kader 2). Samen met Gemeente Ede, zorgorganisatie Opella en Huisartsen Gelderse Vallei realiseert de Alliantie optimale voedingszorg in Regio Foodvalley.

KADER 1 - Onderzoeksthema’s Alliantie Voeding in de Zorg

Oncologie

Olv hoogleraar Ellen Kampman (WUR) wordt de rol van voeding op behandeluitkomsten en kwaliteit van leven onderzocht. Zo geeft de COLON-studie inzicht in de rol van voeding en leefstijl tijdens én na darmkanker. Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate maken kennis over voeding en bewegen tijdens en na behandeling toepasbaar in de zorg. Ook vindt onderzoek plaats naar reuk- en smaakverandering met Elbrich Postma (ZGV / WUR).
>>>> Meer over voeding bij oncologie

Hart- en vaatziekten 

Binnen dit thema werkt hoogleraar Marianne Geleijnse (WUR) samen met internist-vasculair geneeskundigen Remy Bemelmans (ZGV), Marcel Hovens (RIJN) en verschillende paramedici. Het Rijnstate Vasculair Centrum is opgericht voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In Ziekenhuis Gelderse Vallei is in 2018 gestart met het inzetten van de Eetscore voor patiënten met hypertensie die de polikliniek bezoeken.
>>>> Meer over voeding bij hart- en vaatziekten  

Geriatrie en ouderen

Met hoogleraren Renger Witkamp (WUR) van Lisette de Groot (WUR) is onderzoek opgezet naar oa:
-nutriëntenstatus en klinische diagnose van dementie
-de interactie van voeding en geneesmiddelen  
-voeding rondom operatie bij kwetsbare ouderen
In de onderzoeken wordt samengewerkt met geriaters André Janse (ZGV), Diane Taekema (RIJN) en Hugo Wijnen (RIJN). Met Opella en gemeente Ede wordt nieuwe zorg met voeding en bewegen ingezet en geëvalueerd.  
>>>> Meer over voeding bij ouderen  

Darmaandoeningen

Ben Witteman, MDL-arts in ZGV én buitengewoon hoogleraar voeding en darmgezondheid in transmurale zorg (WUR) trekt dit thema. Met Nicole de Roos (WUR) is onderzoek bij patiënten met IBD en IBS gestart. De 'diet-based approach' in het onderzoek bij IBD en IBS is uniek. In Rijnstate start onderzoek naar de inzet van Eetscore bij IBS.
>>>> Meer over voeding bij darmaandoeningen

Obesitas

Eric Hazebroek, bariatrisch chirurg (RIJN) én hoogleraar bij WUR trekt het onderzoeksprogramma: ‘Nutrition and Obesity Treatment’, waarin o.a. de micronutriëntenstatus vóór en ná de ingreep wordt bestudeerd. Samen met gynaecoloog Ineke Krabbendam (ZGV) wordt het thema zwangerschap na bariatrie bestudeerd.
 >>>> Meer over voeding en bariatrie
Er is veel aandacht voor onderzoek naar de behandeling van overgewicht bij kinderen, zowel in het ziekenhuis als in de wijk. In ZGV begeleid door kinderarts Arieke Janse en in Rijnstate door kinderarts Petra van Setten.
>>>> Meer over de aanpak van overgewicht bij kinderen in Ziekenhuis Gelderse Vallei en in Rijnstate.


KADER 2: Spin-outs Alliantie Voeding in de Zorg

Reuk- en smaakcentrum®

Sinds 2015 worden in dit centrum de nieuwste technologieën ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek. Patiënten met anosmie krijgen uitgebreid onderzoek naar hun reuk- of smaakstoornis.
>>>> Meer over het Reuk- en smaakcentrum

NutriProfiel®

Via een unieke combinatie, van vitaminewaarden in het bloed en analyse van het voedingspatroon met de Eetscore, wordt een persoonlijk voedingsadvies gegeven. Zowel via de zorg als voor de consument beschikbaar.
>>>> Meer over NutriProfiel

Eat2move®

Deze innovatie-hub werkt aan optimale voeding voor de bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg. Nieuwe kennis leidt direct tot innovatieve trajecten met bedrijven voor de ontwikkeling van diensten en producten. Eat2Move werkt samen met Sportinnovator Nutritional Status & Health.
>>>> Meer over Eat2move

Cater with Care®

Research- en innovatieconsortium waarin een gevarieerd aanbod van smakelijke en eiwitverrijkte voeding om ondervoeding tegen te gaan is ontwikkeld en onderzocht.
>>>>Meer over Cater with Care

Het Voedingsziekenhuis®

Van unieke maaltijdservice voor patiënten tot voedingsadvies bij chronisch ziekten via Eetscore: Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis van Nederland,  innoveert voor betere zorg, met volop aandacht voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.
>>>> Meer over hét Voedingsziekenhuis


RT @rieneketerink: Zo'n week: van Teams meeting naar Teams meeting. Tussendoor een Metc aanvraag indienen @NutriProfiel. En dan eindigen me…
RT @ZorgProefJe: Nog wat leesvoer nodig voor ‘t weekend? Onze #GoedeZorgProefJe nieuwsbrief staat nu online! ✉️👓https://t.co/bysqtdRS23
Vandaag verzorgen we een scholing 'overgewicht, obesitas en diabetes' aan zijinstromers verpleegkunde die hun oplei… https://t.co/oIZjinyZbK

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.